logo

Posledná aktualizácia: Dátum: 1.1.2024

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako spoločnosť Abaddon Print s.r.o. (ďalej len "stránka", "my", "nás" alebo "naše") zhromažďuje, používa a zverejňuje vaše osobné údaje. keď navštívite, používate naše služby alebo nakupujete na stránke https://www.abaddon.sk/ (ďalej len "stránka") alebo s nami inak komunikujete

(ďalej spoločne len "služby"). Na účely týchto Zásad ochrany osobných údajov "vy" a "vaše" znamená vás ako používateľa Služieb, či už ste zákazník, návštevník webovej lokality alebo iná osoba, ktorej údaje sme zhromaždili podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Pozorne si prečítajte tieto Zásady ochrany osobných údajov. Používaním a prístupom k niektorým službám súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich

informácií, ako je opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, nepoužívajte žiadne zo Služieb ani k nim nepristupujte.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, a to aj s cieľom zohľadniť zmeny našich postupov alebo z iných prevádzkových, právnych alebo regulačných

dôvodov. Revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme na Webovej lokalite, aktualizujeme dátum "Poslednej aktualizácie" a podnikneme všetky ďalšie kroky vyžadované príslušnými

právne predpisy.

Ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje

Na poskytovanie Služieb zhromažďujeme a za posledných 12 mesiacov sme zhromaždili osobné údaje o vás z rôznych zdrojov, ako napríklad sú uvedené nižšie. Informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, sa líšia v závislosti od toho, ako s nami komunikujete.

Okrem konkrétnych spôsobov použitia uvedených nižšie môžeme používať informácie

Typy osobných údajov, ktoré o vás získavame, závisia od toho, ako komunikujete s našou stránkou a používate naše služby. Keď používame pojem "osobné údaje", máme na mysli informácie, ktoré vás identifikujú, týkajú sa vás, opisujú vás alebo môžu byť s vami spojené. Nasledujúce časti opisujú kategórie a konkrétne typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme. Informácie, ktoré zhromažďujeme priamo od vás.

Informácie, ktoré nám priamo poskytujete prostredníctvom našich služieb, môžu zahŕňať:

 • Základné kontaktné údaje vrátane vášho mena, adresy, telefónneho čísla, e-mailu.
 • Údaje o objednávke vrátane vášho mena, fakturačnej adresy, dodacej adresy, potvrdenia o platbe, e-mailovej adresy, telefónneho čísla.
 • Informácie o účte vrátane vášho používateľského mena, hesla, bezpečnostných otázok.
 • Informácie o nakupovaní vrátane položiek, ktoré si prezeráte, vkladáte do košíka alebo pridávate do zoznamu želaní.
 • Informácie o zákazníckej podpore vrátane informácií, ktoré sa rozhodnete uviesť v komunikácii s nami, napr. pri zasielaní správy prostredníctvom služieb. Niektoré funkcie Služieb môžu vyžadovať, aby ste nám priamo poskytli určité informácie o sebe. Môžete sa rozhodnúť tieto informácie neposkytnúť, ale to vám môže zabrániť v používaní alebo prístupe k týmto funkciám.

Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom súborov cookies

Automaticky zhromažďujeme aj určité informácie o vašej interakcii so službami ("údaje o používaní"). Na tento účel môžeme používať súbory cookie, pixely a podobné technológie ("súbory cookie"). Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie o tom, ako pristupujete k našej lokalite a používate ju a svoj účet, vrátane informácií o zariadení, informácií o prehliadači, informácií o vašom sieťovom pripojení, vašej IP adrese a ďalších informácií týkajúce sa vašej interakcie so službami. Informácie, ktoré získavame od tretích strán. Napokon, informácie o vás môžeme získať od tretích strán vrátane predajcov a poskytovateľov služieb, ktorí môžu zhromažďovať informácie o v našom mene, ako napríklad:

 • Spoločnosti, ktoré podporujú našu Webovú lokalitu a Služby..
 • Naši spracovatelia platieb, ktorí zhromažďujú platobné informácie (napr. bankový účet, informácie o kreditnej alebo debetnej karte, fakturačnú adresu) na spracovanie

vašu platbu s cieľom splniť vaše objednávky a poskytnúť vám produkty alebo služby, ktoré ste si vyžiadali, aby sme mohli plniť našu zmluvu s vami.

 • Keď navštívite našu stránku, otvoríte alebo kliknete na e-maily, ktoré vám pošleme, alebo komunikujete s našimi službami alebo reklamami, my alebo tretie strany, s ktorými spolupracujeme.Môžu automaticky zhromažďovať určité informácie pomocou technológií sledovania online, ako sú pixely, webové signály, sady pre vývojárov softvéru,

knižnice tretích strán a súbory cookie.

So všetkými informáciami, ktoré získame od tretích strán, sa bude zaobchádzať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Nie sme zodpovední ani nezodpovedáme za

presnosť informácií, ktoré nám poskytujú tretie strany, a nezodpovedáme za zásady alebo postupy tretích strán. Viac informácií

informácie nájdete v časti nižšie, Webové stránky tretích strán a odkazy.

Ako používame vaše osobné údaje

 • Poskytovanie produktov a služieb. Vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám mohli poskytovať služby a plniť tak našu zmluvu s s vami, vrátane spracovania vašich platieb, plnenia vašich objednávok, zasielania oznámení týkajúcich sa vášho účtu, nákupov, vrátenia, výmeny alebo iných transakcií, vytvárania, udržiavania a inej správy vášho účtu, zabezpečovania prepravy, uľahčenia vrátenia a výmeny a umožniť vám uverejňovať recenzie.
 • Marketing a reklama. Vaše osobné údaje používame na marketingové a reklamné účely, napríklad na zasielanie marketingových informácií,

reklamné a propagačné oznámenia e-mailom, textovou správou alebo poštou a na zobrazenie reklamy na produkty alebo služby.

To môže zahŕňať použitie vašich osobných údajov na lepšie prispôsobenie služieb a reklamy na našej stránke a iných webových stránkach.

 • Bezpečnosť a prevencia podvodov. Vaše osobné údaje používame na odhaľovanie, vyšetrovanie alebo prijímanie opatrení týkajúcich sa možných podvodných, nezákonných

alebo škodlivej činnosti. Ak sa rozhodnete používať Služby a zaregistrujete si účet, ste zodpovední za to, aby boli vaše prihlasovacie údaje k účtu bezpečné. Dôrazne odporúčame, aby ste svoje používateľské meno, heslo ani iné prístupové údaje neposkytovali nikomu inému. Ak sa domnievate, že vaše konto bol zneužitý, okamžite nás kontaktujte.

 • Komunikácia s vami. Vaše osobné údaje používame na poskytovanie zákazníckej podpory a zlepšovanie našich služieb. Toto je v našich oprávnených záujmov, aby sme vám mohli reagovať, poskytovať vám efektívne služby a udržiavať s vami náš obchodný vzťah.

Cookies

Podobne ako mnohé iné webové stránky, aj my používame na našich stránkach súbory cookie. Konkrétne informácie o súboroch cookie, ktoré používame v súvislosti s napájaním nášho obchodu. Väčšina prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookie v predvolenom nastavení, ale môžete si nastaviť prehliadač tak, aby súbory cookie odstraňoval alebo odmietal prostredníctvom ovládacích prvkov prehliadača. Majte na pamäti, že odstránenie alebo blokovanie súborov Cookies môže mať negatívny vplyv na vaše používateľské skúsenosti a môže spôsobiť, že niektoré služby vrátane určitých funkcií a všeobecných funkcií fungovať nesprávne alebo už nebudú k dispozícii. Okrem toho blokovanie súborov Cookies nemusí úplne zabrániť tomu, ako zdieľame informácie s tretími stranami, ako sú napríklad naši reklamní partneri.

Ako zverejňujeme osobné údaje

Za určitých okolností môžeme vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám na legitímne účely v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Takéto okolnosti môžu zahŕňať:

 • Dodávateľom alebo iným tretím stranám, ktoré vykonávajú služby v našom mene (napr. správa IT, spracovanie platieb, analýza údajov, zákaznícka analýza). podpora, cloudové úložisko, plnenie a preprava).
 • Ak nám dáte pokyn, požiadate nás o to alebo inak súhlasíte s poskytnutím určitých informácií tretím stranám, napríklad na zaslanie produktov alebo

prostredníctvom používania widgetov sociálnych médií alebo integrácie prihlasovania, s vaším súhlasom.

 • S našimi pridruženými spoločnosťami alebo inak v rámci našej firemnej skupiny, v našom oprávnenom záujme úspešného podnikania.
 • V súvislosti s obchodnou transakciou, ako je fúzia alebo konkurz, na splnenie akýchkoľvek platných právnych povinností (vrátane

reagovať na súdne predvolania, príkazy na prehliadku a podobné žiadosti), na presadzovanie akýchkoľvek platných podmienok poskytovania služieb a na ochranu alebo obranu

Kategória :

 • Identifikátory, ako sú základné kontaktné údaje a určité informácie o objednávkach a účtoch
 • Obchodné informácie, ako sú informácie o objednávkach, informácie o nakupovaní a informácie o zákazníckej podpore
 • Internetová alebo iná podobná sieťová aktivita, napríklad údaje o používaní

Kategórie príjemcov

 • Obchodní a marketingoví partneri

Obsah vytvorený používateľom

Služby vám môžu umožniť uverejňovať recenzie produktov a iný obsah vytvorený používateľom. Ak sa rozhodnete odoslať obsah vytvorený používateľom akejkoľvek verejnej oblasti Služieb, bude tento obsah verejný a prístupný komukoľvek.

Nemáme kontrolu nad tým, kto bude mať prístup k informáciám, ktoré sa rozhodnete sprístupniť iným, a nemôžeme zabezpečiť, aby strany, ktoré budú mať prístup k takýmto informáciám, budú rešpektovať vaše súkromie alebo ich udržiavať v bezpečí. Nezodpovedáme za súkromie ani bezpečnosť žiadneho informácií, ktoré zverejníte, ani za presnosť, použitie alebo zneužitie akýchkoľvek informácií, ktoré zverejníte alebo získate od tretích strán.

Strán.

Webové stránky tretích strán a odkazy

Naša stránka môže poskytovať odkazy na webové stránky alebo iné online platformy prevádzkované tretími stranami. Ak budete sledovať odkazy na stránky, ktoré nie sú s nami prepojené alebo nami kontrolované, mali by ste si prečítať ich zásady ochrany osobných údajov a bezpečnosti a ďalšie podmienky. Nezaručujeme a nezodpovedáme za

súkromie alebo bezpečnosť takýchto stránok vrátane presnosti, úplnosti alebo spoľahlivosti informácií, ktoré sa na týchto stránkach nachádzajú. Informácie, ktoré poskytnete na verejných alebo poloverejných miestach vrátane informácií, ktoré zdieľate na platformách sociálnych sietí tretích strán, môžu byť viditeľné aj ostatní používatelia Služieb a/alebo používatelia týchto platforiem tretích strán bez obmedzenia ich použitia nami alebo treťou stranou.

Údaje o deťoch

Služby nie sú určené na používanie deťmi a my vedome nezhromažďujeme žiadne osobné údaje o deťoch. Ak ste

rodičom alebo opatrovníkom dieťaťa, ktoré nám poskytlo svoje osobné údaje, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie

a požiadať o ich vymazanie.

Ku dňu účinnosti týchto zásad ochrany osobných údajov nemáme skutočné vedomosti o tom, že by sme "zdieľali" alebo "predávali" (ako sú tieto pojmy definované v

platných právnych predpisoch) osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

Vaše práva a voľby

V závislosti od toho, kde žijete, môžete mať v súvislosti so svojimi osobnými údajmi niektoré alebo všetky práva uvedené nižšie. Tieto práva však

práva nie sú absolútne, môžu sa uplatňovať len za určitých okolností a v určitých prípadoch môžeme vašu žiadosť odmietnuť, ako to povoľuje zákon.

 • Právo na prístup k údajom / právo na informácie. Môžete mať právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, vrátane podrobností týkajúcich sa

spôsobmi, akými používame a zdieľame vaše informácie.

 • Právo na vymazanie. Môžete mať právo požiadať nás o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.
 • Právo na opravu. Môžete mať právo požiadať nás o opravu nepresných osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.
 • Právo na prenosnosť. Môžete mať právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a požiadať nás o ich prenos tretej strane, za určitých okolností a s určitými výnimkami.
 • Právo odmietnuť predaj alebo zdieľanie alebo cielenú reklamu. Môžete mať právo nariadiť nám, aby sme "nepredávali" alebo "nezdieľali" vaše osobné

alebo odmietnuť spracovanie vašich osobných údajov na účely, ktoré sa považujú za "cielenú reklamu", ako je definované v

platných zákonoch o ochrane osobných údajov. Upozorňujeme, že ak navštívite našu lokalitu so zapnutým signálom globálnej kontroly súkromia na predvoľbu odhlásenia, v závislosti od

kde sa nachádzate, budeme to automaticky považovať za žiadosť o odmietnutie "predaja" alebo "zdieľania" informácií pre zariadenie a prehliadač, ktorý

používate na návštevu Webovej lokality

 

KONTAKT:

Mlynská 312, Špačince 919 51

Tel. č.: +421 911 827 119

E-mail: objednavky@abaddon.sk

@abaddon.print

Privacy Policy

Terms and Conditions

2024 Abaddon Print ©